CHI HỘI II - HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM
Hóa chất đầu ướt - Bản rút gọn

+- CHI HỘI II - HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM (http://www.ppivn.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Thảo luận chuyên đề (/forum-4.html)
+--- Diễn đàn: Hóa chất (/forum-27.html)
+--- Chủ đề: Hóa chất đầu ướt (/thread-31.html)Hóa chất đầu ướt - anbinh - 10-30-2012 04:26 PM

Mọi hóa chất làm giấy thông thường đều có những tính chất sau:

•Đắt – ngoại trừ 1 số chất độn
•Chúng có khuynh hướng tương tác hoặc trung hòa nhau theo những hướng không lường trước được, thường là không mong đợi
•Tác dụng của chúng tùy thuộc vào lượng bạn thêm bao nhiêu, nếu dùng hóa chất quá liều lượng có thể có tác dụng ngược với dự tính
•“ít thì tốt … nhiều thì dở”

Xem chi tiết (File đính kèm)


RE: Hóa chất đầu ướt - nicolaisizi - 01-09-2016 09:34 AM

Cám ơn bài viết khá bổ ích.

cần dịch vụ bảo trì thang cuốn vui lòng truy cập tne.vn