CHI HỘI II - HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM - Hóa chất đầu ướt

CHI HỘI II - HIỆP HỘI GIẤY & BỘT GIẤY VIỆT NAM

Phiên bản đầy đủ: Hóa chất đầu ướt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Mọi hóa chất làm giấy thông thường đều có những tính chất sau:

•Đắt – ngoại trừ 1 số chất độn
•Chúng có khuynh hướng tương tác hoặc trung hòa nhau theo những hướng không lường trước được, thường là không mong đợi
•Tác dụng của chúng tùy thuộc vào lượng bạn thêm bao nhiêu, nếu dùng hóa chất quá liều lượng có thể có tác dụng ngược với dự tính
•“ít thì tốt … nhiều thì dở”

Xem chi tiết (File đính kèm)
Cám ơn bài viết khá bổ ích.

cần dịch vụ bảo trì thang cuốn vui lòng truy cập tne.vn
Reference URL's